Grafisch Ontwerp met
een eigenwijze twist

Adres:
Marialaan 27a, 4834VH Breda

Mail:
info@studio-logo.nl

Telefoon:
06 2007 41 51

Amnesty International

Amnesty International komt in actie voor gewetensgevangenen. Velen hiervan zitten vast vanwege hun mening of geloof, journalisten, mensenrechten verdedigers, politici, religieuze leiders, aanhangers van politieke partijen en leden van geloofsgemeenschappen. Mensen worden dus ten onrechte opgesloten. In zo’n escape room word je ook opgesloten, alleen kies je er dan vrijwillig voor. Amnesty wil een verhaal vertellen. Hoe kun je dit nou beter doen dan mensen een beleving mee te geven. De escape room komt eruit te zien als een kleinschalige gevangenis, een soort decor, wat mensen prikkelt. Een interactieve stand, waar je zowel vanuit binnen als buiten kunt deelnemen.

Doel

Het doel bij deze escape room is om mensen te verbinden met Amnesty International en ze een ervaring en informatie mee te geven, maar uiteindelijk ook dat er handtekeningen worden ingezameld en ledenwerving plaatsvindt. De escape room duurt maximaal 10 minuten. Er zitten twee mensen binnen in de room opgesloten en deze moeten proberen d.m.v. games te ontsnappen. Dit doen zij niet alleen, ze hebben namelijk medewerking van omstanders nodig. 

Dus zowel binnen- als buitenkant nemen deel aan het spel. Na afloop van deelname kun je op de foto, een mugshot, als dank en compliment aan je deelname. Hier wordt een handtekening gevraagd en deze wordt vervolgens vastgelegd. de foto dienst tevens ook als aandenken aan deelname aan de activiteit.